Jenis Koleksi : Buku Klasik (1807)

 Jenis Koleksi : Buku Klasik (1807)

Wignjosoeworo, Bonokamsi
BKL.1165-SS 40
Solo: R.Ng. Prodjosoejitno, 1957
R.Ng. (Raden Ngabehi) Yasadipura I, author
BKL.1163-CP 58
Batawi Sentrem: Batawi Sentrem, 1937
Albert Prooy, author
BKL.0611-LL 160
Weltevreden: Indonesische Drukkerij, 1917
Susanta Tirtapraja, author
BKL.0608-LL 159
Jakarta: Jawatan Pengajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1955
Mas Ngabehi Mangunwijaya, author
BKL.0582-PW 183
Weltevreden: Albrecht & Co., 1916